SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto udělujete dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

souhlas se zpracováním osobních údajů

společností DP WORK s.r.o., IČ: 27944719, se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp.zn. C 128365 vedená u Městského soudu v Praze, kontaktní e-mail: info@dpwork.cz, webové stránky: www.dpwork.cz (dále jen „Společnost“), jako správcem osobních údajů, a to v rozsahu jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; adresa trvalého bydliště; telefonní číslo; e-mailová adresa; praxe, pracovní zkušenosti a informace o předchozím zaměstnání; vzdělání; občanství; jazykové dovednosti; absolvované kurzy, školení a certifikáty; znalosti a dovednosti, osobní zájmy; informace o držitelství řidičského průkazu; fotografie; další informace uvedené v životopise nebo poskytnuté naší Společnosti v průběhu výběrového řízení, a to za účelem:

  • zasílání obchodních sdělení s nabídkou zboží a služeb nabízených Společností nebo třetími osobami, mimo jiné obsahujících nabídky volných pracovních míst u Společnosti a smluvních partnerů Společnosti, pro něž Společnost zajišťuje a zprostředkovává nábor zaměstnanců, a to písemně nebo prostřednictvím elektronických prostředků a mobilních operátorů (e-mail, SMS zprávy)
  • předávání osobních údajů smluvním partnerům Společnosti, pro něž Společnost zprostředkovává nábor zaměstnanců, za účelem náboru zaměstnanců
  • předávání osobních údajů subjektům, pro které Společnost zajišťuje formou inzerce nabídku volných pracovních míst

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu, který je právním titulem pro zpracování osobních údajů dle GDPR, a to po dobu 5 let od jeho udělení.

Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněno uzavírání smluvních vztahů s naší Společností.

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování, založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, kde se seznámíte mimo jiné s Vašimi právy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, naleznete zde, a dále jsou k dispozici k nahlédnutí v provozovně Společnosti, kde probíhá nábor zaměstnanců.